Valice - Bátka
Vyšné Valice 181 982 52 Vyšné Valice IČO: 4239 4295 DIČ: 2120121113 OTP Banka Slovensko, a. s. Č. účtu: 16280916/5200  Predseda - Ing. Juraj Györfi Podpredseda - Peter Janšo Finančný hospodár - Ing. Ján Hruška Hospodár - Igor Chudík Tajomník - JUDr. Juraj Györfi Kynologický referent - Róbert Polgári Člen výboru - Zsolt Kalaš

POPLATKOVÁ POĽOVAČKA
ZVER DIVIAČIA, SRNČIA, DANIELIA, JELENIA, MUFLÓNIA

SPOLOČNÉ POĽOVAČKY INDIVIDUÁLNE POĽOVAČKY PRÍRODA ODDYCH ŽIVOT
Všetky práva vyhradene. 2017 Valice - Bátka